Κατάστημα

large-basket

Μεγάλο

€20.00 / 7 days
In stock

Αρκετό για περισσότερα από 6 άτομα για μία εβδομάδα

Περιγραφή Προϊόντος

Contains: 2 apples, 2 bananas, 10 apricots, 1 Grapes, 6 Figs, 1 Melon, 2 Nectarines, 2 Peaches, 2 Pears, 10 Plums, 10 Prickly Pears, 10 Strawberries